Garanti Markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından ortak özelliklerini, kalitesini, marka sahibi tarafından oluşturulan standartları, coğrafi kaynaklarını garanti etmeye yarayan işarettir.Garanti Markası, marka sahibinin yönetimine hakim olduğu şirketler değil, marka sahibinin tarafsız denetim yapabileceği şirketleri de kapsamaktadır. Ortak marka ise belirlenen şirketler dahilinde kullanılan markalardır. Garanti markaları Devir ve Lisansa konu edilebilir.

Garanti Marka Başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;· Markanın usul ve esaslarını belirleyen teknik yönetmeliğin verilmesi,· Markanın mal ve hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerinin belirlenmesi,· Kontrol hükümlerinin belirtilmesi,· Cezai yaptırımların belirlenmesi gerekmektedir.

Garanti Marka sahibi tarafından belirlenen ortak kuralların uygulanma durumunu ayrıca denetlemesi gerekmektedir.
Garanti markasına örnek : Uluslararası Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markası, şartlarını birliğin koyduğu yünden(yani saf ve yeni yün) mal üretenler tarafından, birlikten izin alınarak kullanılır.