Küçük, Orta, Büyük ölçekli firma gözetmeksizin, birçok işletme ürün veya hizmetlerini tanıtmak, müşteri portföyünü genişletmek, pazar payını arttırmak için internet siteleri oluşturmakta ve kullanmaktadır.

Günümüzde yaygınlaşan bu teknolojik sistem, olumluluklarla alınan sonuçları doğurmakla birlikte, snuçları vahim olan zararları daha ağır hak ihlallerine sebeb olmaktadır.

Üst düzey olan .com, .net, .org gibi alan adları “İLK BAŞVURAN ALIR” ilkesiyle işlem yapılabildiği için tanınmış firma adı, yada şahıs isimleri başvuruları yapılmış ve daha sonra asıl hak sahiplerine yüksek meblağlar istenerek satışını gerçekleştirme çabasındadırlar.

Işbu durumda; hukuk kurallarına göre yapılabilecekler belirlenmiş ve bunlara yeni çözümler üretilmeye başlanmıştır. Bunlardan ilki Türk Ticaret Kanunu “haksız rekabet” çerçevesinde “ticaret mahkemelerine veya fikri ve sinai haklar hukuk mahkemelerine” ilgili suçları beyan ederek sitenin haksız yere kullanımını engelleme imkanı mevcuttur.

Bir diğer yöntem; “YEKNESAK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ” çerçevesinde Internet alan adlarını düzenleyen ICANN alan adları ihtilafları konusunda yargısal nitelikte kararlar verimek üzere uluslar arası kuruluşlara yetki vermiştir. Bu kuruluşlardan en çok başvurulanı WIPO'dur. Wıpo idari panel sayesinde birçok kararlar verilmekte ve hak ihlali gerçekleştirilen alan adı asıl sahibine transfer edilmektedir.

Ofisimiz ALAN ADI İHLALİ konusunda uzman avukatlarımız ile hukuki destek vererek markalarının alan adları olarak ihlallerinin oluşması halinde gerekli mütaaların hazırlanarak işlem takibini dikkatle ve özenle yaparak önüne geçebilmektedir.