Markanın AvantajlarMARKA TESCİLİ VE AVANTAJLARI.

Farklılaşmanın, sürekliliğin ilk ve tek yolu marka olmak ve markalaşmaktır. İşte “neden marka “ sorusunun yanıtı burada saklıdır.
Global dünyada firmalar varlıklarını tüketici tarafından ayırt edilebilirlik ve tanınmışlığın sağlanması için marka tescili yaptırmanın önemli olduğu bir dönem içerisindedir.

Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar verdiği hizmetin kalitesini, tüketici pazar payını markalarını koruyarak genişletebilirler. Tüketicinin marka bilincine eriştiği dönemimizde alınan ürünler firma tanınarak değil, marka bilinirliğine göre tüketilmektedir. Bu aşamada tescilin önemi bir kat daha artmıştır.Markalaşmayı hedeflemiş firmaların liderliğinde büyüyen sanayileşmede, bu bilince erişmemiş firmaların güçlerinin zayıfladığı ve günbegün yokolma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gözlemlemekteyiz.

Öyle ki marka; firmaların kalite düzeyini, niteliğini ve piyasadaki değerini ölçmektedir. Bunca kriteri bir arada toplayabilen markayı korumanın ilk yolu markanın yaratıcısına tescil edilmesi ile başlar. Dünya'da markalar “Paris Anlaşması” kriterlerince korunmakta, 1995 yılında, Türkiye'de anlaşmaya uyumlu hale getirilmiş 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre korunma altına alınmaktadır. Ad, soyad, logo, sayı, işaret, şekilller marka olarak tescil edilebilmektedir. Tescile görevli kurum Türk Patent Enstitüsüdür. Marka üzerinde koruma hakkı tescille başlar.Tescilli olan işaret yada logo tekel hakkı kazanır ve 3. kişilerin bu hakka tecavüzlerinide engeller.