İncelemeli sistemde araştırma raporunun yayınlanmasından sonra , buluşun yeni olup olmadığı , tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı , sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve bu kriterlere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir. İncelemeli patent sisteminde , tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu yayınlandıktan sonra üçüncü kişiler 6 ay içinde , yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığını iddia ederek , patent verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir. Başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiğini , araştırma raporunun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde T.P.E’ ne bildirilmesi gerekir.( Bu süre içinde bu bildirimin yapılmaması halinde , incelemesiz patent verilmesinin sisteminin tercih edildiği kabul edilir.) Araştırma raporunun yayınlanmasından sonra yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuruyu yapan, incelenerek patent verilmesi amacıyla incelemenin yapılmasını enstitüden talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanılan 6 aylık itiraz süresinin bitmesi ve belirtilen incelemenin ücretinin ödenmesi gerekir.

Araştırma ve İnceleme Raporları Türk Patent Enstitüsü’nün anlaşmalı olduğu ülkelerin patent ofisleri tarafından tüm dünyadaki patent müracaatları incelenerek hazırlanır.