Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil başvurusu veya tescilli patentlerin üçüncü kişilerce haklarının ileri sürülebilmesi açısından gerekli olan unvan, adres ve nevi değişikliği, birleşme, devir, lisans, vs. gibi işlemlerinin patent siciline kaydedilmesi ve istenilmesi halinde yapılan adres, unvan, nevi değişikliliklerinin geçerli olduğu yeni tescil belgelerinin harç bedellerinin ödenmesi halinde belge talepleri yapılarak takip ve teslim edilmesini marka ve patent vekilleri aracılığı ile sağlamaktadır.