Bir patent başvurusu veya patentin korunmasının devamı için gerekli olan yıllık ücretler patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) peşin olarak ödenmeli ve Enstitü’ye yıllık ücret ödeme talebi yapılmalıdır. Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, cezalı olarak ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir. Bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erecektir.

Bu nedenle Makro Patent Patent belgesinin yıllık ücretlerinin ödenmemesinden kaynaklanan hak kayıplarının önüne geçebilmek adına düzenli olarak yıllık ücretin son gününe kadar müvekkillerimize düzenli hatırlatmalarını yapmakta ücretin süresi geçmeden ödenmesi için takip hizmetini vermektedir.