Birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen, buluş sahipleri Türkiye’nin 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT-Patent Cooperation Treaty) kapsamında 115 ülkenin tamamında veya seçecekleri ülkelerde patentleri koruma altına alabilirler.

PCT sistemi, birden fazla ülkeye yapılacak patent başvurularının dosyalama işlemlerini kolaylaştırmak ve YENİLİK ARAŞTIRMALARI’nın (istenirse de ön inceleme raporunun) tek merkezden yapılarak tescil kararının ilgili ülke tarafından verilmesini sağlamaktadır.

Patent iş birliği Antlaşması ile ulusal patent ofislerinin yükü azaltılmaktadır. Uluslararası başvurular uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayınlandığı için, ilgilenen kişilerin bilgilendirilmesini sağlanmakta ve bu başvuruların konusu buluşların patent verilebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi, üçüncü kişiler tarafından da sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir.

Yurtdışı patent işlemleri için uluslararası PCT müracaatı yapılması maliyeti en düşük yoldur.

Türkiye, Avrupa patentlerinin verilmesi ile ilgili Avrupa Patenti Sözleşmesine (EPC) 29/01/2000 tarihinde katılımı ile sözleşme esasına göre tek bir başvuru ile Avrupa Patenti Sözleşmesine (EPC) üye tüm ülkeler için patent alınmasını sağlamıştır.

Avrupa Patenti Sözleşmesine göre başvuru ve inceleme işlemleri tamamlanan başvurular araştırma ve inceleme raporlarının patent verilebilirlik kriterini sağlaması halinde Avrupa ülkelerinde tescillenmiş sayılmaktadır.

Her iki sistemde gerçekleştirilen patent başvuruları yurt dışında faaliyet gösteren müvekkillerimiz için avantajlar sağlamaktadır. Makro Patent yurtdışı tescil
sistemlerinde işlem yaptırmak isteyen müvekkillerimize başvuru koşulları, işlem takiplerini yapmakta ve sonuçlandırmaktadır.