Endüstriyel tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür. Ürün, endüstriyel yolla veya elle üretilebilen, birleşik bir sistem veya bunun parçalarından oluşan, grafik semboller, ambalajlar veya ambalaj üzerindeki desenler, setler, takımlar gibi nesneleri kapsamaktadır.

Endüstriyel Tasarım tescili geniş bir yelpazeye sahip olup, mobilyalar, ev aletleri, elektrikli ya da elektriksiz ev aletleri, mücevheratlar, halı ve kumaş desenleri gibi birçok ürün için geçerlidir. 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bir nesnenin Endüstriyel Tasarım olarak tescil edilebilmesi için aranılan en önemli özellikler; ürünün yenilik kriterinin ve ayırt edici özelliğinin olma zorunluluğudur. Endüstriyel Tasarıma konu olan ürünün aynısı veya benzerinin; başvuru tarihinden önce kamuya sunulmuş olması yenilik kriterini ve ayırt edici özelliğini ortadan kaldırmaktadır.

Endüstriyel Tasarım Belgesi koruması, başvuru tarihinden itibaren her 5 yılda bir yenileme yapılarak 25 yıla kadar sürmektedir. Ürün, 25 yıldan sonra halka malolmuş olup; herhangi bir koruma geçerli değildir. Tescil koruması ülkesellik içerdiğinden belge sadece Türkiye sınırları içerisinde koruma haklarına sahiptir.

Makro Patent, Marka Vekilleri ve Mühendislerden oluşan tasarım ekibi ile müvekkillerimize tasarımların tescil edilebilirliği, başvurularının gerçekleştirilmesi, takibi, itirazları ve itirazlara karşı görüş bildirilmesi, devir, adres değişikliği, unvan değişikliği gibi Endüstriyel Tasarımları kapsayan birçok Fikri ve Sınaî haklar kapsamında disiplinli ve detaylı hizmet vermektedir.