Türk Patent Enstitüsü’nün veritabanında kayıtlı başvuru aşamasında olan ya da tescilli olan başvuruların takipleri çevrimiçi araştırma bölümünden yapılabilmektedir. Bu araştırma (ürünler şekli olarak araştırılamadığından) tescil başvurusu yapılan veya tescili alınan konu ürünün karakteristik özelliklerini taşıyan isimlerle yapılabilmektedir. Makro Patent aylık olarak yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarım Bültenlerini düzenli takip ederek sistemimize kayıtlı başvuruların düzenli takiplerini yapıp müvekkillerimizin tasarımlarına benzer ya da ayırt edici nitelik taşımayan ürünlerin karşılaştırılması yapılarak firmalarımıza bilgileri verilmektedir.

Endüstriyel Tasarımların Tescil Sisteminde “incelemesiz sistem” kabul edilmiştir. Tasarımların yeni olup olmadığı, daha önce var olan bir tasarımın aynısının olup olmadığı, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği şeklinde veya daha önceki tasarımlardan ayırt edici niteliği olup olmadığı konuları TPE tarafından doğrudan incelenmez.

Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafından şekli inceleme yapılır. Şekli açıdan; resimlerde, tarifnamede ve diğer istenilen belgelerde bir eksiklik bulunmadığı takdirde tasarımın TPE tarafından ayda bir yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir(ortalama olarak başvuru tarihinden 2-3 ay sonra).

Yayınlanan tasarımlar 6 ay süre ile ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 6 ay içinde herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir.

Yayınlanan tasarımlara bu sürede, gerçek veya tüzel kişiler veya ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve delillerini de eklemek şartıyla TPE’ye itirazda bulunabilirler.

Makro Patent olarak yayın takibi hizmetimizle Türk Patent Enstitüsü Resmi Tasarım Bülteni’nde yayınlanan her başvurunun takipleri dikkatle yapılarak müvekkillerimizin tasarımlarına benzer tespit edilen başvuruların bilgileri verilerek itiraz gerekçeleri konusunda görüşlerimizi düzenli olarak sunulmaktadır.