Türk Patent Enstitüsü’nce tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık dönemler halinde yenilenmesi koşulu ile 25 yıldır. 5 yıllık dönemler halinde tasarımın yenileme ücretlerinin ödenmeyerek yenilenememesi halinde, tescile ilişkin koruma sona erecektir. Yenileme işlemi tasarımın koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 içinde yapılabileceği gibi bu sürecin kaçırılması halinde cezalı yenileme olarak belirtilen sonraki 6 aylık sürede cezalı yenileme ücretinin yatırılarak yenilenmesi mümkündür. Belirtilen süreler içinde yenilenmeyen tesciller için herhangi bir koruma hakkı mümkün değildir. Ayrıca çoklu tasarım tescillerinde kısmi yenileme yapmak mümkündür.

Makro Patent tescilli tasarımların yenileme sürelerinin başlamasından itibaren cezalı yenilemenin bitiş tarihine kadar müvekkillerine düzenli hatırlatmalarını yapmakta ve süresinde tescillerin yenilenmemesinden kaynaklanan hak kayıplarının önüne geçmektedir.