Türk Patent Enstitüsü’nde tescil başvurusu yapılan veya tescilli olan başvuruların Resmi Endüstriyel Tasarım Bültenlerinde yayına açılan benzer başvuruların takip edilmesi ve zamanında itiraz işlemlerinin yapılması, müvekkillerimizin hak kayıplarından etkilenmemelerini sağlamaktadır.

Endüstriyel Tasarımların Tescil Sisteminde “incelemesiz sistem” kabul edildiğinden başvurular şekli incelemenin ardından TPE tarafından ayda bir yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir(ortalama olarak başvuru tarihinden 2-3 ay sonra).

Yayınlanan tasarımlar 6 ay süre ile ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 6 ay içinde her hangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir.

Yayınlanan tasarımlara bu sürede, gerçek veya tüzel kişiler veya ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve delillerini de eklemek şartıyla TPE’ ye itirazda bulunabilirler. İtirazların yapılmasında en belirleyici iki özellik yenilik ve ayırt ediciliktir. Bu iki kavramı içermeyen tasarımların itirazlar ile iptali mümkün olmaktadır. Ayrıca yayın sürecinde itiraz edilmeyen başvurular tescile bağlanmakta ve daha sonra Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılabilecek bir işlem kalmamaktadır. Bu aşamadan sonra yapılacak işlem Fikri ve Sınaî Haklar mahkemelerinde hükümsüzlük davası açılarak maliyet açısından daha külfetli hale gelmektedir. Bir diğer önemli konu, yapılan itirazlar dava sürecinde olumlu sonuç almakta önemli bir unsur haline gelmiştir.

Makro Patent tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurarak müvekkillerin hak kayıplarının yaşanmaması için Resmi Endüstriyel Tasarım Bültenleri’nde yayınlanan yeni tasarımları düzenli takip ederek müvekkillerimizin olası taklitleri konusunda aylık periyotlarla bilgilendirmekte gerekli itiraz işlemleri ve itiraza karşı görüşlerini Marka ve Patent Vekilleri aracılığı ile hazırlamaktadır.