Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan tüm tescil sistemlerinde olduğu gibi Endüstriyel Tasarım Tescil belgelerindeki koruma da ülkesellik niteliği taşımaktadır. Türkiye'de yapılan Endüstriyel Tasarım tescilleri sadece ülke sınırları için müvekkile hak sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmeler Türk Patent Enstitüsü’nden aldığı tescile konu olan ürünün yurt dışında kullanımı söz konusu olduğunda söz konusu tescil belgesi o ülke için koruma sağlamamaktadır. Bu durumda ürünün yurt dışında taklitlerinin önüne geçilebilmesi için faaliyet gösterilen ülkeler için tescili yapılması gerekmektedir.

Türkiye’nin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili’ne ilişkin Lahey sistemine dâhil olması ile tek bir başvuru ile birçok ülkede tasarım tescili yapabilme kolaylığı sağlanmıştır. Bu sistem başvuru kolaylığı sağladığı kadar, yapılacak unvan, adres değişikliğini de tek merkezden yürütülebilmektedir.

Bir diğer sistem Toplululuk Tasarımına ilişkin OHİM’in(Office For Harmonization In The Internal Market) aldığı karar ile tek bir başvuru ile 27 Avrupa ülkesinde tekli veya çoklu tasarım başvurusu yapma olanağı sağlanmıştır. OHİM sistemi haricinde olan ülkeler için başvuru ülkesel bazda yapılması gerekmektedir.