Makro Patent klasik anlamda başta markalar, patentler, tasarımlar olmak üzere coğrafi işaretler, bitki türleri ve entegre devrelerin topoğrafyalarının tescil işlemlerini yürütmekle birlikte, firmalara danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Şirket bu alanlarda ön araştırma, başvuru, tescil ve başvuru sonrası normal patent ve marka vekilliği hizmetinden ayrı olarak, şirketlerde sınai haklar bakımından strateji oluşturma, sınai mülkiyet hakları yönetimi, marka yönetimi ve patent sistemine dayalı araştırma geliştirme sisteminin kurulması gibi konularda danışmanlık yapmaktadır.