Adres Değişikliği
Bir marka/patent/endüstriyel tasarım başvurusu veya marka/patent/endüstriyel tasarım sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliğin marka/patent/endüstriyel tasarım Siciline kaydedilebilmesi için yapılması gereken bilgilendirme işlemidir.

Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI-APIO)
Resmi dilleri Fransızca olan 16 Afrika ülkesi (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Merkezi Afrika Cumuriyeti, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Gidesi, Gabon, Gine, Bissau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Çad, Togo) kapsayan fikri mülkiyet alanında merkezi tescil olanağı sağlayan bir sistemdir

Alt Lisans
Lisans kiralama hakkının, lisans alan kişi tarafından bir başka kişiye lisans verme durumudur.
Ana İstem
Buluşun asıl korunması istenilen ve patent tarifnamesinde belirtilen olmazsa olmaz bölüm.
Aparat
Parçaların belirli bir şekilde konumlandırılıp sabitlenmesini sağlayan elemanlar

Arabuluculuk Talebi
Zorunlu lisans verilmesi Zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kişinin aynı patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsünden arabuluculuk etmesini istemesi.(patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi) amacıyla şahsın, başvuru sahibi ile kendisi arasında TPE' den arabuluculuk etmesini istemesi durumudur.

Araştırma Otoritesi (Kurumu)
Patent başvurusunun dünyada bir benzerinin olup olmadığı hususunda araştırma yapan kurumAraştırma Raporu
Patent başvurusuna konu olan buluşun dünyada bir benzerinin olup olmadığı hususunda yapılan araştırmanın sonucunu ortaya koyan rapor.

Araştırma Raporu Yayımlanması
Patent araştırmasının sonucunun 3. şahısların bilgisine sunulması ve (belirli ülkelerde) itiraza açılması amacıyla bültende yayınlanması

Araştırma Talebi
Patent başvurusuna konu olan buluşun araştırma işlemlerinin yapılması için resmi ofise yapılan talep

Araştırma-Geliştirme
Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

AR-GE
Araştırma Geliştirmenin kısaltması

ARIPO (Africa Regional Industrial Property Organization)
Bakınız: Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Organizasyonu

Arttırılmış Ücret (Yıllık Harç İçin)
Patentin ya da patent başvurusunun her yıl ödenmesi gereken yıllık harçlarının ödenmemesi durumunda başvuru sahibine hak kaybının oluşmaması için verilen süre içerisinde cezalı ücreti ifade ederAvrasya Patent Organizasyonu
9 Asya ülkesinde (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Moldovya, Kırgızistan) merkezi tescil olanağı sağlayan sistem

Avrupa İç Pazarı Uyumlulaştırma Ofisi
Avrupa Birliği Hukuk çerçevesinde kurulan, yasal, idari ve mali bağımsızlığı olan topluluk markası ve topluluk tasarımı alanında hizmet veren İspanya'nın Alicante kentinde yerleşik ofis

Avrupa Patent Ofisi
32 Avrupa ülkesinde tek bir patent başvurusu yoluyla Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde merkezi tescil olanağı sağlayan patent başvuru ve tescil sistemini gerçekleştiren ofis

Avrupa Patent Vekilleri Birliği (EPI)
Avrupa Patent Ofisi nezdine işlem yapmaya yetkili Avrupa patent vekillerinin oluşturduğu mesleki kuruluş

Ayırt edici nitelik
Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasındaki belirgin farklılıktır

Azletme
Verilen vekaletin geri alınması