Ceza Davası
Konusu kanunlara göre suç teşkil eden dava

Cezai Müeyyideler
Ceza davası sonucu verilen kararca uygulanan yaptırımlar

Cezalı Süre (Harç için)
Vade tarihinde ödenmemiş yenileme harçlarının cezalı ödenmesi için verilen 6 aylık ek süre

Coğrafi İşaretler
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler

Coğrafi Orijin
Ürünün menşei

Copyright
Telif hakkı

CPVO
Community Plant Variety Office (Topluluk bitki çeşitleri ofisi)

Çeşit Özellik Belgesi
Deneme ve demonstrasyon amacıyla fideleri ithal edilecek çeşitler için ithal edilecek ülkenin ıslahçı kuruluşundan alınacak belge

Çeşit Tescili
Çeşit sahibi kuruluşun Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne müracaatı

Çiftçi İstisnası
Kanunda belirtilen hak sahibinin yetkilerine aykırı olmamak kaydıyla, tarımsal üretimin korunması ve kollanması amacıyla, çiftçilerin işlediği arazilerinden elde ettikleri üründen, yine kendi işlediği arazilerinde yapacakları üretimler için korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini kullanmaları hâlinde çiftçilere uygulanacak haklar