Çeşit Tescili
Çeşit sahibi kuruluşun Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne müracaatı

Çiftçi İstisnası
Kanunda belirtilen hak sahibinin yetkilerine aykırı olmamak kaydıyla, tarımsal üretimin korunması ve kollanması amacıyla, çiftçilerin işlediği arazilerinden elde ettikleri üründen, yine kendi işlediği arazilerinde yapacakları üretimler için korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini kullanmaları hâlinde çiftçilere uygulanacak haklar