Delillerin Tespiti
Kaybolmasi muhtemel delillerin ivedilikle mahkeme tarafindan tespit edilmesi islemi
Destekler
Patent, Marka, Tasarım başvuru sonrası Tübitak ve Kosgeb gibi kurumlar tarafından belirli şartlarda yapılan hibe ya da geri ödemeli yardımlar

Devir
Tescil başvurusu veya tescilden doğan hakkın başkasına devredilmesi işlemidir.

Dönüşüm
Faydalı model ile patent arasında gerçekleştirilen birbirlerine dönüştürme işlemi

DOST Projesi
Açılımı Destek Ortaklık Sistem Teknolojileri olan, sektöründeki lider firma Destek Patent'in sınai mülkiyet konusunda iş ortaklarını bir araya getirdiği kazanç platformudur.

Dünya Fikri Mülkiyet teşkilatı (WIPO)
Yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmeyi ve bu yolla ülkelerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlayan uluslararası fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluş
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
Çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organı

Durulmuşluk
Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya özel bir üretim aşamasında, tüm özellikleri yönünden değişmeden kalması

DUS Testi
Uygunluğun değerlendirilmesi bakımından gerekli olabilecek yeterlilik testi