Farklılık
Bir ürünün diğer bir ürüne göre karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan özellikler

Faydalı Model
Başvuru yapılmasını takiben tesciline karar verilen, patente göre daha esnek gereksinimleri olan (buluş basamağı gerektirmeksizin belirli teknik alanlarda), daha kısa süreli koruma sağlayan (10 yıl) ve patentin verdiği haklara eş haklar sağlayan, buluş (yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri karşılamak kaydıyla) koruma yöntemdir

Faydalı Modelin Patente Dönüşümü
Faydalı model başvuruları belge kararı alınmadan önce başvuru sahibinin talebi ve dilkeçesi üzerine patentte dönüştürülebilirler

Fikri Haklar
Fikri çaba sonucunda bulunan, keşfedilen ya da yaratılan değerlerin korunması ile ilgili bu değerleri yaratanlara verilen hak

Fikri Haklar Mahkemesi
İhtisas mahkemeleri olarak görev yapan ve fikri hakların davalarına bakan karar mercii
Fikri Mülkiyet Yönetimi
Patent, marka, endüstriyel tasarım (fikri mülkiyet) gibi hakların oluşturulması, kullanılması ve korunması yönetimi

Fonetik
Çeşitli seslerin kullanılması, seslerin birbiri ile olan ilişkisi ve etkileri

Fuar Rüçhanı
Buluş sahibinin yeterli şartlara haiz bir fuarda buluşunu sergilemesi ile elde edilen öncelik hakkı
FYD (DUS)
Bitki türlerinde, yeni çeşitlerin; farklı (Disting), yeknesak (Uniform) ve durulmuş (Stabil) olduklarının tespiti için kullanılan terim