Gasp
Kazanılan hakka farklı kişiler tarafından el konulması

Geçerlilik Süresi
Bir hakkın gerekli şartlar sağlandığı sürece geçerli kaldığı süre

Geçersiz Sayılma
Bir hakkın gerekli şartlar sağlamaması (yıllık harç..vb) nedeni ile hükümsüz kalması

Geçici Madde
Devamlılık arz etmeyen ve belirli şartlar bağlı olarak yürürlüğe koyulan madde

Genel Vekaletname
Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi
Gıda Patenti
Gıda ile ilgili konularda yapılan patent başvurusu

Gizli Patent
551 sayılı KHK'nın 125-128inci maddelerine istinaden, (özellikle milli savunma konuları ile ilgili..) bir başvurunun belirli bir süre gizli kalması

Gizli Patentlerde Yıllık Ücret
Başvurunun ilk yıldönümünden itibaren ödenmeye başlar ve her yıl aynı tarihte ödenir
Global Markalar
Tescilli markaların tüm dünyada, veya dünyanın herhangi bir bölgesinde benzer marka müracaatını engellemeye yönelik takip sistemi.

Görsel Anlatım
Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür

Görüş Bildirme
Araştırma ve inceleme raporları için uzman tarafından hazırlanan raporlara karşı hazırlanan savunma niteliğinde bildirimde bulunma

Görüş istemi
Buluş sahibinden inceleme uzmanının olumsuz görüşlerini gidermek için mütaala istenmesi