OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market)
Avrupa İç Pazarı Uyumlulaştırma Ofisi (Topluluk Tasarım Tescili)

Onaylı Suret
Bir belgenin resmi otoritenden onaylanmış ve aslıyla eşdeğere sahip kopyası

Onaysız Suret
Bir belgenin resmi otoritece onaylanmamış kopyası

Online Başvuru
Basılı dokümana gereksinim duymaksızın patent, marka ve tasarım başvurularının internet üzerinden güvenli bir ortamda yapılması

Ortaklık İlişkisi
Türkiye'yi Avrupa Topluluğu üyeliğine hazırlamayı amaçlayan 1963 tarihli Ankara Anlaşmasına (ortaklık anlaşması) dayalı olarak kurulmuş ilişki