Ön Alım Hakkı
Hisseli mülklerin satışında aynı mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların öncelikli satın alma hakkıdır

Ön Kullanım Hakkı
Ön başvuranın korunması ilkesine istisna olarak patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerine veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarına olanak sağlayan haktır

Özet
Patent tarifname takımında yer alan ve buluşun kısa tanımlamasını yapan bilgi