Red
Türk Patent Enstitüsünün KHK ve uygulama şeklini gösterir yönetmeliğe dayanarak yapılan başvuruyu geri çevirmesi

Referans Tarihi
Tescilli tasarımlar için tescil başvurusunun yapıldığı veya rüçhan hakkı talep edilmişse bu talep için başvurunun yapıldığı tarihi ifade eder.

Rehin
Teminata bağlanmış alacak hakkı

Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni
Her ayın 1'inde yayınlanan, tasarım başvurularının 3. şahısların dikkatine 6 ay süre ile sunulduğu resmi bülten

Resmi Markalar Bülteni
Her ayın 12'sinde yayınlanan, marka başvuruları yayını ve yurt dışı marka yayınlarının 3 ay süre ile 3. şahısların dikkatine sunulduğu resmi bülten

Resmi Patent Bülteni
Her ayın 21'inde yayınlanan, patentler için 6 ay süre ile ve faydalı modeller için 3 ay süre ile, başvuru ve belgeleri ile ilgili bilgilerin 3. şahısların dikkatine sunulduğu resmi bülten

Ret Kararı
Türk Patent Enstitüsünün KHK ve uygulama şeklini gösterir yönetmeliğe dayanarak yapılan başvuruyu uygun görmemesi sonucunda geri çevirme kararı

Risk Haritası
Sınai mülkiyet hakları konusunda gerçekleştirilecek olan tescil işlemlerinde, başvuru ve sonrasındaki süreçte karşılaşılabilecek olan risklerin tespit edilmesi

Rüçhan
Başvurularda Öncelik Hakkı

Rüçhan Hakkı
Paris Anlaşması'na dâhil ülkelerden birine mensup gerçek veya tüzel kişilerin bu ülkelerin herhangi birinde bir patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım belgesinin verilmesi için yetkili merciye yaptıkları başvuru tarihinden itibaren başlayan, belirlenen süre zarfında başvurular üzerinde öncelik kazanılmasına olanak sağlayan süre sınırlı hak

Rüçhan Tarihi - Rüçhan Numarası
Rüçhan hakkının doğmasına yol açan ilk başvuru tarihi