Ulusal Patent Ofisi
Bir ülkenin Sinai Mülkiyet Haklarına ilişkin işlemlerini yüreten ofis

Ulusal Safha
Uluslararası patent başvurularının başlangıçta belirtilen ülkelerden istenilende geçiş yapılması
Uluslararası Marka Birliği (INTA)
190’e aşkın ülkeden 5000’den fazla marka sahibi ve profesyonelinden müteşekkil etkili ulusal ve uluslararası ticaretin unsurları olarak markaların desteklenmesi ve gelişimine ve ilgili fikri mülkiyete adanmış kar amacı gütmeyen bir birliktir

Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPER)
Patent İşbirliği kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularında başvurunun patenlenebiliriliğine yönelik uzman görüşlerini içeren bağlayıcılığı olmayan rapordur

Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında yapılan patent başvuruları

Uluslararası Patent Sınıflandırması
Strazburg Anlaşması (1971) kapsamında yayınlanmış patent başvuruları, faydalı model belgelerini kapsayan buluşlar için patentler için ortak sınıflandırma

Unvan Değişikliği
Başvuru sahibinin ünvanını değiştirmesi

UPB
Türkiye’de fikri ve sınaî mülkiyet olgusunun gelişimine yönelik kurulmuş kar amacı gütmeyen bir birlik

UPOV
Yeni bitki çeşitlerini koruma uluslararası birliği (merkezi isviçre, cenevre'de olan, uluslararası yeni bitki türlerinin korunması anlaşması uyarınca kurulan hükümetler arası bir birliktir)

USPTO
Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi'nin kısaltması

Usul Patenti
Buluşu oluşturan geliştirmenin unsurlardan değilde işlem adımlarından meydana gelmesi
Uygunsuzluk Kararı
Başvurularda yönetmeliğe uygun olmayan kriterlerin tespit edilmesi sonrası düzeltme yapılması için çıkan resmi evrak.

Uzman Görüşü - Uzman Kararı
Müraacat yada gelen itirazlar doğrultusunda uzmanların verdiği karar