Ücret
Resmi Patent Ofisinin hizmetlerine karşılık aldığı bedel

Ücret Tarifesi
Patent Ofisinin hizmetleri karşılığı aldığı ücretlerin sıralandığı liste

Üçüncü İnceleme
Türkiye'de patent başvurularında inceleme aşamasında son aşama

ÜR-GE
Ürün Geliştirmenin kısaltılması

Ürün Geliştirme
Mevcut ürünü iyileştime ve yeni ürnler geliştirme

Üst Kurul Kararı
Türk Patent Enstitüsünün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun verdiği nihai kararlardır.