Vekaletname
Bir kişiye başka bir gerçek ya da tüzel kişi adına hareket etme yetkisi veren belge

Vekil
Bir kişinin kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişi

Veraset İlanı
Hak sahibinin ölümünden sonrasında varislerce verilen ilan

Veraset Yoluyla İntikal
Hak sahibinin ölümü sonrasında hakkın devri

Veri İmtiyazı (İlaçta)
Bkz. Veri Koruması

Veri Koruması (İlaçta)
Bir kuruluşun bir ürünü için ruhsat (pazarlama izni) almak amacıyla devletin ruhsat otoritesine sunduğu test ve klinik verilerine atıfta bulunarak veya kullanarak, bir başka kuruluşun ruhsat (pazarlama yetkisi) almak için başvuramadığı bir süreyi ifade eder

Viyana Anlaşması
1973 yılında kabul edilen Markaların Figuratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Anlaşma