Yayım Erteleme
Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık süreyi geçmemek koşulu ile başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilmesidir.

Yayımlanma Numarası
Başvurunun bilgilendirme ve itiraza açıldığında kullanılan sıra numarası

Yayın
Başvurunun bulunduğu sürecin kamuya bilgilendirme veya itiraz amaçlı bültende kısa bir özet ile verilme işlemi

Yayın Kodları (A1, A2, A3, U, Y, T1 VB)
Patent başvurularının hangi sisteme göre yapılmış olduğunu ve/veya hangi aşamada olduğunu gösteren yayın kodları

Yayına İtiraz

Yenilik iddiası ile yapılan başvurunun kamuya itiraz amaçlı ilanına yapılan yenilik iddiasını çürütecek nitelikte itiraz

Yazılım Patenti

Bilgisayar programları ile ilgili verilmiş patent

Yed-i Emin
Hukuki ihtilaflarda hukuki durumu belirsiz olan bir malın, karar sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı mercii

Yeknesaklık
Devamlı,sürekli,aynı,standart,aynı, tek olma durumu

Yenileme
Tescil kararı için bekleyen ya da tescil edilmiş patent-marka-tasarım başvurularının devamlılığını sağlamak için yapılan resmi işlem

Yenilik
Tekniğin bilinen durumunda yer almama ve daha önce kamuya ifşa olmama durumu

YİDK Kararı
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun verdiği nihai karar.

Yıllık Harç
Patentin ya da patent başvurusunun devamlılığını sağlayan başvuru tarihinin yıldönümlerinde patent ofisine ödenen resmi harç

Yoksun Kalınan Kazanç
Marka, patent, tasarım sahibinin haklarına tecavüz nedeniyle yoksun kaldığı kazanç

Yönetmelik

Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge