Birden Fazla Sahiplik (Müşteri) Numarası Bulunan Başvuru Sahipleri Tek Müşteri Numarası Altında Birleştiriliyor
Türk Patent Enstitüsü gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaşlara sunduğu bilgi sistemlerinin daha etkin, hızlı ve kullanıcı dostu yapılarla hizmet sunması amacıyla önümüzdeki dönemde yeni uygulama programları geliştirmeyi hedefledi.

Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar sadece teknik geliştirmelerle sınırlanmamakta, kurumsal hizmet süreçleri de günümüz ve gelecek dönem ihtiyaçları dikkate alınarak tekrar yapılandırılmaktadır.
Bu doğrultuda Türk Patent Enstitüsü, yeni kurumsal uygulamaların geliştirilmesi sürecine katkı sunacak “Sahip Birleştirme ve Sahip İşlemleri Yönetimi” adıyla yakın zaman içinde başvuru sahiplerini, vekilleri ve sistem kullanıcılarını etkileyecek bir çalışma yürütüyor.
İlgili çalışma temelde;

Mükerrer şekilde kayıt altına alınmış sahiplerin (müşterilerin) belirli kriterler çerçevesinde birleştirilerek tekil bir müşteri yapısına kavuşulması, 
TPE Patent, Markalar ve Endüstriyel Tasarımlar Daireleri ile Muhasebe Birimi tarafından oluşturulan ve bu birimler tarafından bağımsız süreçlerle yönetilen müşteri bilgilerinin kurumsal tek bir bilgi havuzunda toplanarak, TPE organizasyon yapısı içinde tek bir merkezden yürütülmesi amaçlarını taşımaktadır.

25.05.2016 13:07